A (132) | B (31) | C (76) | D (20) | E (28) | F (12) | G (13) | H (40) | I (1) | L (55) | M (50) | N (39) | O (22) | P (54) | R (4) | S (43) | T (21) | V (6) | X (1)
Odynerus reniformis (Gmelin,1790)
Odynerus simillimus Morawitz,1867
Odynerus spinipes (Linnaeus,1758)
Omalus aeneus (Fabricius,1787)
Omalus puncticollis (Mocsáry,1887)
Osmia aurulenta (Panzer,1799)
Osmia bicolor (Schrank,1781)
Osmia bicornis (Linnaeus,1758)
Osmia caerulescens (Linnaeus,1758)
Osmia cornuta Latreille, 1805
Osmia inermis (Zetterstedt,1838)
Osmia leaiana (Kirby,1802)
Osmia niveata (Fabricius,1804)
Osmia parietina Curtis,1828
Osmia pilicornis Smith, F.,1846
Osmia spinulosa (Kirby,1802)
Osmia uncinata Gerstäcker,1869
Osmia xanthomelana (Kirby,1802)
Oxybelus uniglumis (Linnaeus,1758)